Produïm proteïna d'alt valor nutricional amb el mínim impacte ambiental.
Som productors de l'insecte Acheta domesticus, espècie que ens assegura una gran qualitat alimentària i de sostenibilitat.

SOSTENIBILITAT

90 % menys d'aigua

Ús de la terra reduït, 11 vegades menys

5 cops menys aliments necessaris

BENEFICIS NUTRICIONALS

Alimentem els nostres grills amb productes certificats i directes del camp.

ELS GRILLS CONTENEN: 

TOTS ELS AMINOÀCIDS ESSENCIALS

 65% DE PROTEÏNA

 EL DOBLE DE CALCI QUE LA LLET

 EL DOBLE DE FERRO QUE ELS ESPINACS

4 VEGADES MÉS VITAMINA B12 QUE EL SALMÓ

 

Directe de la nostra explotació a casa teva

Al vostre servei i al del planeta.

¡Crea tu página web gratis!